Welkom bij Ruilwinkel Vaals

Hoe werkt Ruilwinkel Vaals?
Hieronder vind je de ruilregels van Ruilwinkel Vaals.

 1. Deelname
 • Deelnemen is gratis.
 • Inschrijven kan vanaf 16 jaar, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 • Je vult een inschrijvingsformulier in aan de balie en ondertekent dit.
 • Met het ondertekenen accepteer je de ruilregels van Ruilwinkel Vaals en ga je akkoord met het registreren van de informatie die nodig is voor de administratie.
 • Persoonlijke gegevens worden nooit aan derden gegeven of met derden gedeeld.
 • Op het formulier wordt je lidnummer vermeld.
 • Het lidnummer is belangrijk bij de inname of uitgifte van goederen en bij je dienstenaanbod.
 • Na inschrijving ontvang je 15 punten, die je direct kunt gebruiken.
 1. Ledenpas
 • Bij inschrijving ontvang je een pasje met je lidnummer.
 • De pas is persoonsgebonden.
 • Je toont altijd je pas bij het inleveren en/of meenemen van goederen. Zo worden de punten geregistreerd in het administratiesysteem.
 • Verlies van je pas geef je direct door aan de Ruilwinkel. Een nieuwe pas kost € 2,50.

 1. Inleveren goederen
  A: Goederen
 • Iedere deelnemer kan tijdens openingstijden goederen inleveren, tot een half uur voor sluitingstijd.
 • Iedere deelnemer kan per bezoek maximaal 15 stuks/goederen inleveren.
 • De vrijwilligers van de Ruilwinkel bepalen het aantal punten aan de hand van de puntenlijst.
 • Als het artikel niet op de puntenlijst staat, bepaalt de vrijwilliger hoeveel punten je krijgt.
 • Ingeleverde kleding is schoon, heel en passend bij het seizoen.
 • In de maanden maart en september nemen wij i.v.m. seizoenswissel geen kleding in.
 • Ingeleverde goederen zijn schoon, heel, compleet, werkend en bruikbaar.
 • Ingeleverde goederen en kleding kunnen geweigerd worden, wanneer:
  • Er te veel aanbod is van een bepaald artikel;
  • Het niet het juiste seizoen is voor een bepaald artikel;
  • Uit ervaring blijkt dat er geen vraag is naar een bepaalde artikel;
  • Het niet schoon, kapot, incompleet, niet werkt of te oud is.

Kijk in de winkel, hier op de website en facebookpagina welke goederen dit zijn.

 • Glazen en servies worden alleen per setje van 2 ingenomen. Meerdere setjes inleveren is mogelijk (dus 4 stuks, 6 stuks etc.).
 • Enkele stuks glaswerk of servies wordt door de vrijwilliger beoordeeld en eventueel wel ingenomen.
 • De goederen die de vrijwilliger niet inneemt, neem je weer mee. Niet ingenomen goederen worden niet door de Ruilwinkel verwijderd.
 • De vrijwilligers bepalen wanneer ingebrachte goederen in de winkel worden gezet.
 • De vrijwilligers bepalen wanneer ingebrachte goederen uit de winkel worden gehaald.
 • De vrijwilligers bepalen waar verwijderde goederen naar toe gaan.
 • Bepaalde goederen worden nooit Dit zijn:
  • Videorecorders en videobanden
  • Cassettebandjes en cassetterecorders
  • Gekopieerde DVD/CD/games
  • Oude TV’s/PC’s/laptops/monitors
  • LP’s
  • Cosmetica
  • Bibliotheekboeken en tijdschriften
  • Ondergoed/nachtkleding/sokken/badjassen volwassenen
  • Ondergoed/sokken/badjassen kinderen
  • Gordijnen
  • Kleine decoraties/kleine plastic voorwerpen
  • Gestolen goederen
 • Fietsen worden geregistreerd.
 • Bij twijfel wordt aangifte gedaan bij de politie.

B: Grote goederen

 • Grote goederen (denk aan eettafels, kasten, witgoed, banken, bedden) kunnen, met of zonder foto, op het prikbord worden aangeboden.
 • Vermeld hierbij je lidnummer en het gevraagde aantal punten. Als je dit wil, kun je ook contactgegevens vermelden.
 • Als je niet je contactgegevens vermeldt, krijg je via de vrijwilligers van de Ruilwinkel bericht als een andere deelnemer interesse heeft.
 • De goederen worden 3 maanden aangeboden via het prikbord, daarna wordt de informatie verwijderd.

 1. Puntentelling/administratie
 • Van ingeleverde goederen bepaalt de Ruilwinkel de waarde aan de hand van de puntenlijst.
 • De punten voor ingeleverde goederen worden bijgeschreven op je ruilrekening. De goederen zijn daarmee eigendom van de Ruilwinkel.
 • Het aantal punten dat je als deelnemer krijgt bij het inleveren van goederen of diensten wordt geregistreerd in de administratie.
 • Je kunt je puntensaldo bekijken via de website of opvragen bij de uitgiftebalie.
 • Punten zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 • Het maximaal toegestane aantal punten is 250. Indien je meer punten hebt, kun je geen goederen meer inbrengen of diensten aanbieden. Wel kun je goederen of diensten afnemen.
 • Om je saldo onder de 250 punten te krijgen, kun je ook punten doneren aan het puntendepot van de Ruilwinkel.

 1. Uitgifte
 • Het aantal punten van goederen die je meeneemt of diensten die je afneemt, wordt geregistreerd in de administratie.
 • Als je goederen meeneemt, laat de sticker op of aan het artikel zitten en bewaar je uitgiftebon.
 • Als thuis blijkt dat een apparaat defect is of een artikel niet compleet is, kun je het binnen 7 dagen terugbrengen of omruilen. Bij terugbrengen worden de reeds afgeschreven punten weer bijgeschreven.
 • Reserveren van goederen is niet mogelijk.
 • Rood staan kan niet in de Ruilwinkel. Als je geen of te weinig punten hebt op je ruilrekening, kun je geen goederen meenemen en geen diensten afnemen.
 1. Dienstenruil
 • Ruilwinkel Vaals bemiddelt bij het aanbieden en afnemen van diensten.
 • Op het prikbord kun je een dienst aanbieden of vragen. Zet hierbij ook je lidnummer en het aantal gevraagde punten.
 • Contact tussen vrager en aanbieder van een dienst wordt gelegd door vrijwilligers van de Ruilwinkel.
 • Vrager en aanbieder zijn samen verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraken. De Ruilwinkel is niet verantwoordelijk voor de afspraken en kan nooit aansprakelijk worden gesteld.
 • Als de dienst is verleend, tekenen vrager en aanbieder een ruilbewijs, met daarop het aantal punten dat verrekend moet worden. Dit wordt in de administratie verwerkt.
 • Diensten regelen buiten de Ruilwinkel om zijn op eigen verantwoording. Er worden geen punten voor gegeven.
 • Als een deelnemer zich niet houdt aan gemaakte afspraken of op een andere manier zich niet correct gedraagt, bemiddelt de Ruilwinkel niet meer voor deze deelnemer.

 1. Afmelden als deelnemer
 • Afmelden als deelnemer doe je één maand van te voren via een mail aan secretaris@ruilwinkelvaals.nl of persoonlijk bij de coördinator in de Ruilwinkel. Je levert ook je pas in.
 • Na afmelding heb je nog een maand om de punten op je ruilrekening op te maken aan goederen en/of diensten.
 • Als na deze maand nog punten staan op je ruilrekening, kun je deze doneren aan de Ruilwinkel of overschrijven naar een andere deelnemer.
 • Wanneer je niet aangeeft wat er met je resterende punten moet gebeuren, worden de punten gedoneerd aan de Ruilwinkel.

 1. Beëindigen van deelname

Redenen voor de Ruilwinkel om je deelname te beëindigen zijn:

 • Wanneer je je niet houdt aan de ruilregels of je niet correct gedraagt.
 • Wanneer je gestolen goederen aanbiedt.
 • Wanneer je geld vraagt voor diensten en/of goederen, die via de Ruilwinkel worden aangeboden.
 • Wanneer je goederen uit de Ruilwinkel verhandelt of doorverkoopt.
 • Bij diefstal uit de Ruilwinkel.

 1. Overig
 • Onder de 12 jaar, heb je alleen toegang in het bijzijn van een volwassene.
 • Door inschrijving als deelnemer van Ruilwinkel Vaals verklaar je dat je deze huisregels gezien, begrepen en geaccepteerd hebt.
 • De ruilregels kunnen tussentijds veranderen. De laatste versie vind je altijd terug in de winkel en op de website. Je kunt geen aanspraken maken op eerdere ruilregels.

 

Versie 10 oktober 2018.

Ruilwinkel Vaals